Conducerea Primariei

Structura organizatorică

Primar: Dorul – Ineluș Agafiței

Viceprimar: Florin Chiscop

Secretar: Ciocoiu Răducu-Mihai

Contabil: 

Sef urbanism:

Compartiment Agricultura:  

Taxe si Impozite: 

Arhiva: 

Asistenta Sociala: 

Stare Civila: