Registrul pentru propuneri, sugestii, openii la proiectele de hotarare